• head_banner_02

Howa Çak

 • Howa Çak

  Howa Çak

  Agyr açyk açyk gulp, ýokary hilli we çydamly has güýçli we çydamly bürünçden ýasalýar.

  Diametri 2mm alyň, Univershliumumy birikdiriş görnüşi, 1/4 ″ aýal sapak uniwersal birikme, howa inflýatorlarynyň köpüsine laýyk gelýär, şinany doldurmagy kynçylyksyz edýär.

  Açyk we ýakyn akym dizaýny, içerki akym klapan açyk bolanda howanyň akmagyna mümkinçilik berýär, tekeriň dogry basyşyny saklaň, tekeriň könelmegini azaldyň we tekeriň ömrüni uzaldyň.

  Uly teker howa çakyry bilen, agyr howa çakyry üçin açyk / ýapyk akym, gysgyç üçin ýapyk / açyk akym;işlemek aňsat.

  Şlang, mehanizm gulplanýança turbany deşik bilen basyp gurulýar.Şlangy aýyrmak üçin goýberiş düwmesine basyň, hiç hili gural gerek däl.