• head_banner_02

W64 Pressokary basyşly teker inflýatory

  • W64-Uçar, ýokary basyşly teker inflýatory

    W64-Uçar, ýokary basyşly teker inflýatory

    Ygtybarly, berk, ulanylmagy aňsat awtomatiki teker inflýatory, CE şahadatnamasynyň berk talaplaryna laýyklykda öndürilen, awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna, traktorlara, harby ulaglara we uçarlara tekerleri çişirmek üçin niýetlenendir.Awtomatiki teker inflýatory amatly teker inflýasiýasyny we deflýasiýany özünde jemleýär. Howanyň basyşyny ölçäp bilýär we dört ölçeg birligi bar: Kpa, Bar, Psi we kg / cm2.Okamagyň takyklygy 1 Kpa 0.01 Bar 0.1 Psi / 0.01kg / cm².Bu inflýatoryň saýlamaly Bluetooth bar.Bluetooth W64 inflýatory ulanyjynyň jübi telefonyna birikdirip biler we amatly we çalt amatly we uzak aralyga işlemegiň zerurdygyna düşünýän ykjam telefonda inflýatory işledip biler.