• head_banner_02

S70

  • S70-IP Reýting Pyýada oturdylan teker inflýatory

    S70-IP Reýting Pyýada oturdylan teker inflýatory

    Ygtybarly, berk, ulanylmagy aňsat awtomatiki teker inflýatory, CE şahadatnamasynyň berk talaplaryna laýyklykda öndürilen, awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna, traktorlara, harby ulaglara we uçarlara tekerleri çişirmek üçin niýetlenendir.Awtomatiki teker inflýatory amatly teker inflýasiýasyny we deflýasiýany özünde jemleýär. Howanyň basyşyny ölçäp bilýär we dört ölçeg birligi bar: Kpa, Bar, Psi we kg / cm2.Okamagyň takyklygy 1 Kpa 0.01 Bar 0.1 Psi / 0.01kg / cm².is bir wagtyň özünde dört tekeri çişirmek ýa-da deflirlemek üçin döredilen, ýöne bir, iki ýa-da üç teker aýratynlykda çişirip bilersiňiz.