• head_banner_02

H31

  • H31-mis bogunlary elde göterilýän sanly displeý inflýatory

    H31-mis bogunlary elde göterilýän sanly displeý inflýatory

    TPR örtügi, saklamagy amatly we tutmak aňsatlaşdyrýar.Dizaýn, ergonomiki taýdan dostlukly bolup, inflýatoryň uzak wagtlap hiç hili oňaýsyzlygy başdan geçirip biljekdigiňizi üpjün edýär. Mundan başga-da, bu teker inflýatory süýşmeýär, içiňizde eliňizden gaçmagyndan gorkmaň. ulanmak.Şinanyň inflýatorynyň tapawutly aýratynlygy, teker basyşyny çalt we täsirli ölçemäge, süýşürmäge we ölçemäge mümkinçilik berýän üç adamlyk dolandyryş klapanydyr.Bu aýratynlyk, islendik teker basyşy derejesini aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýän islendik awtoulag eýesi üçin ajaýyp gural bolýar. Könelişmäge çydamly we çydamly PVX we rezin şlang bilen, egilmäge we könelmegine çydamly edýär.

    TPR örtügi bar we saklamak üçin amatly;dizaýn ergonomika laýyk gelýär, süýşmeýär, gaty örtükli alýumin korpusyndan ýasalýar we gaty çydamly.Bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler.