biz hakdabiz hakda

Accufill
Technology Co., Ltd.

Hytaýyň Şanhaý şäherinde döredilen “Accufill Technology Co., Ltd.” dünýäde teker inflýator enjamlarynyň köp görnüşini öndürýär we üpjün edýär.Sanly teker inflýatorlarynyň dürli görnüşleri dürli şekilde we ululykda (elde göterilen, diwara gurlan, durýan, azotyň çişmegi we ş.m.) bar we şina basyş ölçegleri we beýleki degişli enjamlar garaageslarda, deslapky enjamlarda, awtoulag tekerlerini abatlaýyş dükanlarynda giňden ulanylýar. , Teker dükanlary, ýangyç guýulýan stansiýalar, Awtoulag ýuwulýan dükanlar.

Biz hakda

Bizi saýlaň

Şeýle hem, täze we gaýdyp gelýän ähli müşderilerimize uly peýdalary hödürleýäris.Müşderimiz bolmak we kynçylyksyz satyn almak tejribäňiziň has köp sebäbini barlap görüň.

 • Dürli şekilli we ululykda sanly teker inflýatorlary bar.

  Dürli şekilli we ululykda sanly teker inflýatorlary bar.

 • Super karz-baha gatnaşygy we köp önüm.

  Super karz-baha gatnaşygy we köp önüm.

 • Patentlenen önümlerimiz, oýlap tapyşlarymyz we dizaýnlarymyz bar.

  Patentlenen önümlerimiz, oýlap tapyşlarymyz we dizaýnlarymyz bar.

Bizi saýlaň

Iň soňky habarlar

 • Sanly teker inflýatoryna hyzmat etmek

  Sanly teker inflýatoryna hyzmat etmek

  Sanly teker inflýatoryna dogry hyzmat etmek we ideg etmek ömrüni uzaltmaga we onuň netijeli işlemegine kömek edip biler.Sanly teker inflýatoryny nädip saklamaly we oňa ideg etmelidigi barada birnäçe maslahatlar: 1. Dogry saklaň Sanly teker inflýatoryňyzy saklamagyň ilkinji ädimi dogry saklamakdyr ...

 • El şinasynyň inflýasiýasynyň artykmaçlyklary

  El şinasynyň inflýasiýasynyň artykmaçlyklary

  El bilen işleýän teker inflýatory, ulanyjylara ýolda tekerlerini çişirmäge mümkinçilik berýän göçme enjamlaryň bir görnüşidir.Bu enjam, teker basyşynyň elmydama dogry derejede bolmagyny isleýän sürüjiler üçin möhüm gural boldy.El bilen işleýän teker inflýatorynyň önüm artykmaçlyklary: 1. Port ...