• head_banner_02

W80 Awtomat teker inflýatory

  • W80-ABS Daşky awtomatiki teker inflýatory

    W80-ABS Daşky awtomatiki teker inflýatory

    Teker inflýasiýasynyň ähli zerurlyklary üçin ygtybarly we güýçli çözgüt.Bu teker inflýatoryna, ynam edip boljak ýokary hilli önüm almagyňyzy üpjün edip, dowamly gurlan berk ABS korpus bar.Awtomatiki sanly teker inflýatory täsirli 1 kPa / 0.01BAR / 0.1psi / 0.1KGF okamagyň takyklygyna eýe.Mümkin bolan iň takyk okamagy üpjün etmek üçin her bir inflýator aýratynlykda kalibrlenýär.2 programmirläp bolýan basyş we 4 ölçeg birligi Kpa, Bar, Psi we kg / cm2 bilen enjamlaşdyryldy.Awtomatiki sanly teker inflýatory dürli programmalarda ulanyp boljak köpugurly guraldyr.OPS funksiýasy, LCD ekrany, yşyk çyrasy we ses signaly tekerleriňizi çalt we aňsat çişirmek üçin ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem başga-da köp peýdaly aýratynlyklar bar, meselem, aşa çişmändigiňize göz ýetirmek üçin awtomatiki ýapmak we tekerleriňizi gowy sazlamaly bolanyňyzda el bilen ýazmak.Mundan başga-da, önüm aňsat saklamak we daşamak üçin ýeňil we ykjam.