• head_banner_02

H60 / H60C

  • H60C-Accokary takyklyk bilen zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory

    H60C-Accokary takyklyk bilen zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory

    ABS gabygy we ýumşak TPE kauçuk ajaýyp berkligi we çydamlylygy üpjün edýär, süýşmeýän dizaýn çygly ýa-da süýşýän şertlerde-de doly gözegçilikde saklamagy üpjün edýär.Bu, batareýanyň ömrüni 2000-e çenli zarýad bermek bilen üpjün edýär we ony hem tygşytly hem tygşytly edýär.Mundan başga-da, batareýanyň pes duýduryş funksiýasy 1-2 gün öňünden zarýad bermegi ýada salýar.Bir gezeklik operasiýa bilen enjamy aňsatlyk bilen işjeňleşdirip we bir eliňiz bilen çişirip başlap bilersiňiz.Basyşa duýgur awto-başlangyç aýratynlygy aňsatlaşdyrýar, ak harply we ýokary kontrastly VA gara inçe filmli LCD ekrany düşnükli, okalýan ekrany üpjün edýär.

  • H60-basyşa duýgur zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory

    H60-basyşa duýgur zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory

    ABS gabygy we ýumşak TPE kauçuk ajaýyp berkligi we çydamlylygy üpjün edýär, süýşmeýän dizaýn çygly ýa-da süýşýän şertlerde-de doly gözegçilikde saklamagy üpjün edýär.Bu, batareýanyň ömrüni 2000-e çenli zarýad bermek bilen üpjün edýär we ony hem tygşytly hem tygşytly edýär.Mundan başga-da, batareýanyň pes duýduryş funksiýasy 1-2 gün öňünden zarýad bermegi ýada salýar.Bir gezeklik operasiýa bilen enjamy aňsatlyk bilen işjeňleşdirip we bir eliňiz bilen çişirip başlap bilersiňiz.Basyşa duýgur awto-başlangyç aýratynlygy aňsatlaşdyrýar, ak harply we ýokary kontrastly VA gara inçe filmli LCD ekrany düşnükli, okalýan ekrany üpjün edýär.