• head_banner_02

N90

  • N90 basyşy sazlamak inflýasiýa ulgamynyň arabasy

    N90 basyşy sazlamak inflýasiýa ulgamynyň arabasy

    Inflýasiýa ulgamy arabasy azot sikli aýratynlygy (N2P) we sazlanyp bilinýän basyş basyşy (OPS) (OPS) bilen üpjün edilendir, bularyň hemmesi teker inflýasiýa prosesini sazlamagy aňsatlaşdyrýar.Birnäçe tekerleri bökdençsiz ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän 3600mA / sag uly göwrümli litiý batareýasyny, uzak iş wagtyny kabul ediň.Aslynda, bu önümi bir wagtyň özünde 4 teker çişirmek üçin ulanyp bilersiňiz.LCD displeý we gök LED yşyklandyryş ähli möhüm jikme-jiklikleri aýdyň görüp biljekdigiňizi üpjün edýär, keramiki datçik bolsa önümi anyklamagy takyk we çydamly edýär.Metal düwmeler önümiň berkligini we uzak ömrüni hasam artdyrýar.Inflýasiýa ulgamynyň arabasy, elmydama iň gowy netijeleri gazanmagyňyzy üpjün etmek üçin öz-özüni kalibrlemek we ýalňyş habarnamalary bilen üpjün edilýär.