• head_banner_02

Habarlar

 • SEMA awtoulag zapas şaýlary 2023-nji ýylda ABŞ-da geçiriler

  Üç ýyllap Hytaýda gulplanmak we COVID-19 dolandyryş syýasatyndan soň, Hytaýyň dünýä gapysynyň 2023-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda açyljakdygyna we dünýäniň beýleki ýerlerine açykdygyna begenýäris.Önümlerimiziň Amerikan bazaryndaky gatnaşygyny artdyrmak we ara alyp maslahatlaşmagy güýçlendirmek ...
  Koprak oka
 • Täze zawod 2023-nji ýylyň iýun aýyndan bäri doly göwrümli işe başlady.

  Kompaniýamyz bilen yzygiderli goldawyňyzy we hyzmatdaşlygyňyzy tüýs ýürekden kabul edýäris.Recentlyaňy-ýakynda täze zawod satyn alandygymyzy we amallarymyzy häzirki desgadan bu täze zawoda göçürmegi meýilleşdirýändigimizi habar bermekden hoşal.Bu göçürme bir topar pos getirer ...
  Koprak oka
 • Şina inflýatorlarynyň görnüşleri we ulanylyşy

  Şina inflýatorlarynyň görnüşleri we ulanylyşy

  Bazarda teker inflýatorlarynyň birnäçe görnüşi bar we hersiniň özboluşly aýratynlyklary we peýdalary bar.Ine, teker çişirijileriniň iň köp ýaýran görnüşleri we olaryň ulanylyşy: 1. Elektrik tekeriniň inflýatory Elektrik tekeriniň inflýatory iň köp ýaýran görnüşdir we elektrik rozetkasy bilen işleýär ...
  Koprak oka
 • El şinasynyň inflýasiýasynyň artykmaçlyklary

  El şinasynyň inflýasiýasynyň artykmaçlyklary

  El bilen işleýän teker inflýatory, ulanyjylara ýolda tekerlerini çişirmäge mümkinçilik berýän göçme enjamlaryň bir görnüşidir.Bu enjam, teker basyşynyň elmydama dogry derejede bolmagyny isleýän sürüjiler üçin möhüm gural boldy.El bilen işleýän teker inflýatorynyň önüm artykmaçlyklary: 1. Port ...
  Koprak oka
 • Sanly teker inflýatoryna hyzmat etmek

  Sanly teker inflýatoryna hyzmat etmek

  Sanly teker inflýatoryna dogry hyzmat etmek we ideg etmek ömrüni uzaltmaga we onuň netijeli işlemegine kömek edip biler.Sanly teker inflýatoryny nädip saklamaly we oňa ideg etmelidigi barada birnäçe maslahatlar: 1. Dogry saklaň Sanly teker inflýatoryňyzy saklamagyň ilkinji ädimi dogry saklamakdyr ...
  Koprak oka