• head_banner_02

H36

  • H36-Şok siňdiriji bamperler El bilen çyzykly teker inflýatory

    H36-Şok siňdiriji bamperler El bilen çyzykly teker inflýatory

    Gaty örtükli alýumin korpusy we haýran galdyryjy ABS örtügi bilen ýasalan bu inflýator islendik bökmek ýa-da gaçmak üçin çydamlydyr.Açyk, aňsat okalýan ulaldyjy aýna okalmagy bilen, bu inflýator amatly bolar ýaly psi we bar bölümlerini hem görkezýär.3-in-1 aýratynlygy, bir amatly gural bilen teker basyşyny çişirmäge, peseltmäge we ölçemäge mümkinçilik berýär, bu bolsa islendik awtoulag ýa-da ýük awtoulagyna ajaýyp goşundy bolýar.Bu inflýator, rezin we şok siňdiriji bamperler bilen el bilen saklanylýan çelege laýyk gelýär we ulanmagyň aňsatlygyny we amatly saklanmagyny üpjün edýär.Nusgawy elde ýasalan inçe dizaýn hem ajaýyp, hem-de işleýän, islendik awtoulag höwesjeňi ýa-da mehanik üçin ajaýyp saýlama bolýar.