• head_banner_02

W50 diwara gurlan awtomatiki teker inflýatory

  • W50-IP56 Reýting diwary oturdylan teker inflýatory

    W50-IP56 Reýting diwary oturdylan teker inflýatory

    Bu inflýatoryň saýlamaly Bluetooth bar.“Bluetooth W50” inflýatory ulanyjynyň jübi telefonyna birikdirip biler we amatly we çalt amatly we uzak aralyga işlemegiň zerurdygyna düşünýän inflýatory jübi telefonynda işledip biler.Artykmaç sazlama funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan.Bu aýratynlyk, tekeriň belli bir basyşa çişmegine we soňra adaty iş basyşyna awtomatiki usulda peselmegine mümkinçilik berýär - tekerleri tekerlere oturtmak üçin amatly.Diwara oturdylan teker inflýatorynda önümiň takyk kesgitlenmegini üpjün etmek üçin LCD displeý, gök LED arka yşyk, keramiki datçik bar.Anyalňyşlyklar bar bolsa, enjamda meseläni çözmäge kömek etmek üçin säwlik habar beriş aýratynlygy bar.