• head_banner_02

Monjuk oturgyjy

  • EZ-5 monjuk oturgyjy

    EZ-5 monjuk oturgyjy

    Bu önüm çalt we aňsat usul hödürleýär.Howany tekeriň içindäki boşluga süýşürmek bilen, monjuk ygtybarly we gysylmak üçin tekeriň gyrasyna gysyş bilen basýar.Howpsuzlyk ilkinji nobatda durýar, şonuň üçin monjuk maşynlarymyz üçin basyşyň öňüni almak üçin basyş ölçegleri we howpsuzlyk klapanlary bilen doly kepillendirilen tanklary tassykladyk.Bu awtoulag, täjirçilik, oba hojalygy we ATV tekerlerini öz içine alýan dürli tekerler bilen ulanmak üçin ygtybarly we ygtybarly önümi üpjün edýär.Işleri has amatly etmek üçin, tekeriň içindäki basyşy netijeli we takyk inflýasiýa üçin takyk ölçemek üçin 50 mm basyş ölçegini hem goşduk.

  • EZ-5A Awtomat monjuk oturgyjy

    EZ-5A Awtomat monjuk oturgyjy

    Howanyň goýberilmegi, diafragma klapan we düwme düwmesi bilen doly dolandyrylýar we iş wagtynda iň ýokary takyklygy üpjün edýär.Awtomatiki monjuk oturgyjy, şeýle hem basyşyň öňüni almak üçin basyş ölçeýjisi we howpsuzlyk klapany bilen doly kepillendirilen ammar bilen üpjün edilýär.Bu innowasiýa önümi, bazardaky beýleki monjuk eýelerinden has ýokary peýdaly aýratynlyklary öz içine alýar.Awtomat monjuk saklaýjylary, monjugy eňege basyp, tekeriň içindäki boşluga ýerleşdirmek üçin niýetlenendir.Bu aýratynlyk göwnüçökgünligi el bilen gurmakdan çykarýar we çalt we aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, çalt işleýän klapan monjuk oturgyjynyň ulanylmagyny aňsatlaşdyrýar we güýji tygşytlaýar.