• head_banner_02

H33

  • H33-Bir el bilen işleýän el bilen işleýän şina inflýatory

    H33-Bir el bilen işleýän el bilen işleýän şina inflýatory

    TPR örtügi, saklamagy amatly we tutmak aňsatlaşdyrýar.Dizaýn, ergonomiki taýdan dostlukly bolup, inflýatoryň uzak wagtlap hiç hili oňaýsyzlygy başdan geçirip biljekdigiňizi üpjün edýär. Mundan başga-da, bu teker inflýatory süýşmeýär, içiňizde eliňizden gaçmagyndan gorkmaň. ulanmak.Şina inflýatorymyzyň tapawutly aýratynlygy, tekeriň basyşyny çalt we täsirli çişirmäge, deflýasiýa we ölçemäge mümkinçilik berýän üç adamlyk dolandyryş klapanydyr.Bu aýratynlyk, islendik teker basyşy derejesini aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýän islendik awtoulag eýesi üçin ajaýyp gural bolýar. Könelişmäge çydamly we çydamly PVX we rezin şlang bilen, egilmäge we könelmegine çydamly edýär.