• head_banner_02

S50

  • S50-Giňişleýin anyklaýyş pedestal oturdylan teker inflýatory

    S50-Giňişleýin anyklaýyş pedestal oturdylan teker inflýatory

    Çydamly metal reňkli örtük bilen gurlan bu teker inflýatory, agyr ulanylyşyna çydamly we çydamly.Täze döredilen awtomatiki teker basyşyny kesgitlemek we işjeňleşdirmek aýratynlygy bilen, şlangy teker bilen birleşdirýärsiňiz, galan bölegini bolsa inflýator ýerine ýetirýär - tekeri awtomatiki usulda islenýän basyş derejesine ýetirýär.Mundan başga-da, azot aýlanyş aýratynlygy teker basyşynyň durnukly bolmagyny üpjün edýär, syzmagyň öňüni alýar we tekerleriňiziň ömrüni uzaldýar.Artykmaç basyş funksiýasyny ulanyp, howa basyşynyň iň ýokary derejesini kesgitläp bilersiňiz we islenýän basyş derejesine ýetensoň, inflýator awtomatiki usulda ýapylýar.Bu aýratynlyk, tekerleriňizi gyrada berkitmek, tekerleriňiziň dogry işlemegi we deňagramlylygy üpjün etmek üçin ajaýyp.