• head_banner_02

S80

  • P80-göçme teker inflýatory

    P80-göçme teker inflýatory

    Amatlylygy we takyklygy göz öňünde tutup döredilen bu teker inflýatory islendik sürüji üçin hökmany zat.Giň 10 litrlik howa tanky bilen enjamlaşdyrylan bu önüm, her ulanyş bilen netijeli we täsirli netijeleri bermegi wada berýär.Takyklygy üpjün etmek üçin, ASME-UAM ülňülerine laýyk gelýän 100 mm takyklyk basyş ölçegleri bilen üpjün edildi.Rezin şlangyň teker bilen ygtybarly we durnukly baglanyşygyny üpjün etmek üçin goşa durnukly birikdirijiler bar.Şeýle hem goşmaça esbaplar hökmünde inflýasiýa klapan we diwar kysmy bilen gelýär.Mundan başga-da, onuň ergonomiki dizaýny, ulanylmagy aňsat inflýasiýa we deflýasiýa düwmelerini öz içine alýar we ony köpugurly we peýdaly gural edýär.