• head_banner_02

W50-IP56 Reýting diwary oturdylan teker inflýatory

Gysga düşündiriş:

Bu inflýatoryň saýlamaly Bluetooth bar.“Bluetooth W50” inflýatory ulanyjynyň jübi telefonyna birikdirip biler we amatly we çalt amatly we uzak aralyga işlemegiň zerurdygyna düşünýän inflýatory jübi telefonynda işledip biler.Artykmaç sazlama funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan.Bu aýratynlyk, tekeriň belli bir basyşa çişmegine we soňra adaty iş basyşyna awtomatiki usulda peselmegine mümkinçilik berýär - tekerleri tekerlere oturtmak üçin amatly.Diwara oturdylan teker inflýatorynda önümiň takyk kesgitlenmegini üpjün etmek üçin LCD displeý, gök LED arka yşyk, keramiki datçik bar.Anyalňyşlyklar bar bolsa, enjamda meseläni çözmäge kömek etmek üçin säwlik habar beriş aýratynlygy bar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

● Metal pürküji gabygy, näzik we çydamly.

T Şinanyň basyşyny awtomatiki kesgitläň we inflýasiýa funksiýasyny awtomatiki işjeňleşdiriň.

Azot sikl funksiýasy (N2), siklleriň sany müşderiniň talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilner.

Press Basyşyň üstünde durmak (OPS) funksiýasy (OPS).Şinanyň belli bir basyşa çişmegine mümkinçilik berýän funksiýa, tekerleri tekerlerde oturmak üçin ulanylýan adaty iş basyşyna awtomatiki usulda peselýär.

● LCD displeý, gök LED yşyk çyrasy düşnükli we okamak aňsat.

C Keramiki datçigi ulanmak bilen önümi anyklamak takyk we çydamlydyr.

Self Öz-özüňi kalibrlemek we roralňyşlyk hasabatlylygy funksiýasy bilen, ulanyjylar üçin ulanmak we sazlamak amatly.

P Dürli Psi / Bar / Kpa, kg / cm² birlikleri bar, bu dürli ýurtlaryň müşderileri üçin amatly.

Önüm aýratynlyklary

W110-AWTOMATIK ŞINA INFIATORY (1)

C eramiki datçik Highokary takyklyk, uzak ömri

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (2)

Definitionokary kesgitli sanly displeý, yşyk çyrasy bilen LCD ekrany okamak aňsat

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (3)

Standart inflýasiýa / deflate (awto);Şişmegi başlamak üçin tekeri birikdiriňwe awtomatiki deflýasiýa webasyşa ýetilýär

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (4)

Giňişleýin anyklaýyş we eşidilýän duýduryş bilen ýalňyşlyk hasabaty

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (5)

Bölümi saýlamak: PSI, BAR, KPA, kg / sm2dört birlik saýlanyp bilnerdürli ýurtlardaky müşderiler üçin amatly

W110-AWTOMATIK ŞINA INFIATORY (6)

Naprýatageeniýe girişi: ACI1OV -240V / 50-60Hz, dürli ýurtlardaky müşderiler üçin ulanmak aňsat

Haryt aýratynlyklary (4)

Basyş sazlamasy (OPS) boýunça sazlanyp bilner

Haryt aýratynlyklary (4)

Poroşok bilen örtülen metal jaý, gaty we çydamly.

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Clip On
Çak stili: Leeke göni
Terezisi: 0,5-10bar, 7-145psi, 50-1000kpa, 0,5-10kg / sm²
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 7.6m PVC we rezin şlang
Ölçegleri LxWxH: 410x280x220 mm
Agramy: 4.75KgS
Takyklyk: ± 0.02bar ± 0.3psi ± 2kPa ± 0.02kg / cm²
Amal: Azot sikli, awtomatiki inflýasiýa, awtomatiki deflýasiýa, basyş sazlamasy (OPS)
Üpjünçilik Pessure Maks: 10.5bar, 152psi, 1050kPa, 10.5kg / cm²
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Işleýiş temperaturasy: -10 ℃ ~ 50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉)
Üpjünçilik naprýa: eniýesi: AC110-240V / 50-60Hz
Kepillik: 1 ýyl
Inflýasiýanyň göwrümi: 3000L / min @ 145psi
Goşmaça aýratynlyklar: Jübi telefony APP we uzakdan dolandyrmak goşup bolýar
Bukjanyň ululygy: 41 * 28 * 22 sm
Paketleriň sany (bölekler): 1

Şinanyň çişmeginden kynçylyk çykarmak üçin öndürilen önüm.Bu teker inflýatorynyň çydamlylygy ýaly çylşyrymly, metaldan ýasalan örtük bar.Şinanyň basyşyny awtomatiki kesgitlemek we çişirmek funksiýasy bar.Diýmek, teker basyşyny el bilen barlamaly we çişirmeli däl.Diňe bu däl, müşderiniň talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilinýän azot aýlanyş funksiýasy hem bar.

W50 (1)
W50

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň