• head_banner_02

HA110-Öz-kalibrleme deslapky el teker inflýatory

Gysga düşündiriş:

El bilen dolandyrylýan awtomatiki sanly teker inflýatory ygtybarly we ygtybarly, berk ABS (Acrylonitrile Butadiene Stiren) jaýy, takyklygy: 1kPa / 0.01bar / 0.1 / 0.01kgf, zarýad berilýän litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylan.“Accufill” her bir inflýatoryň aýratyn kalibrlenmegini we CE kepillendirilmegini üpjün edýär.Iki programmirläp bolýan basyşdan, dört ölçeg birliginden, OPS funksiýasyndan, LCD ekrandan, yşyk çyrasyndan we ses signalyndan başga-da, başga-da birnäçe funksiýalary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

90 sekuntlyk awtomatiki ýapmak aýratynlygy bar.

Önüm awtoulaglar, awtoulaglar we ş.m. bilen ulanmak üçin amatly.

Okamak aňsat bolan LCD displeýi görkezmek.

Goşmaça amatlylyk üçin säwlik hasabat funksiýasy bilen gelýär.

Öz-özüňi kalibrlemegiň we synagyň, şeýle hem awtomatiki kalibrlemäniň funksiýalary.

Iň azyndan 10-15 sagat yzygiderli işlemek.

Gabyk ABS-den (Acrylonitrile Butadiene Stiren) ýasalýar.

Lityum-ion zarýad berilýän batareýa bar.

Adaty enjamlar toplumyna adaty enjam hökmünde AC102 çakyry girýär.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (5)

Çydamly ABS korpusy

Haryt aýratynlyklary (4)

Basyş sazlamasy (OPS) boýunça sazlanyp bilner

Haryt aýratynlyklary (6)

LCD ekrany okamak aňsat
eşidilýän duýduryş bilen

Haryt aýratynlyklary (3)

Öňünden kesgitlenen basyş: Iki gysga düwme bolup bilerprogrammalaşdyrylan deslapky basyş bahalary

Haryt aýratynlyklary (1)

Gaýtadan zarýad berilýän litiý-ion batareýasy Uly göwrümli litiý batareýasynyň doly zarýady 15 sagat dowam edip biler

Haryt aýratynlyklary (2)

Awtomatiki usulda işlemek: Maksat basyşy ýetende awtomatiki çişirip ýa-da çişip başlamak we awtomatiki durmak üçin teker birikdiriň.Aýry-aýry kalibrlenen

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Clip On
Çak stili: Leeke göni
Terezisi: 0,5-12bar, 7-174psi, 50-1200kPa, 0,5-12 kg
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 1.8m PVC we rezin şlang
Ölçegleri LxWxH: 300x125x135 mm
Agramy: 1,2 kg
Takyklyk: ± 0.3psi
Amal: Awtomatiki inflýasiýa, awtomatiki deflýasiýa, basyş sazlamasy (OPS)
Üpjünçilik Pessure Maks: 12.5Bar, 180psi, 1250kPa, 12.5Kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Batareýa: Lityum batareýasy (2200mAh)
Batareýanyň zarýad naprýa: eniýesi: AC110-240V (50-60Hz)
Batareýanyň naprýa: eniýesi: DC 12V zarýad berilýän batareýa (Li-lon)
Inflýasiýanyň göwrümi: 2500L / min @ 180PSI
Kepillik :: 1 ýyl
Bukjanyň ululygy: 37x13x1 6 sm
Daşarky gutynyň ululygy: 78x38x28 sm
Paketleriň sany (bölekler): 10

Doly göçme enjamda bir zarýadda 500 inflýasiýa we deflýasiýa sikline ukyply batareýa bar, şonuň üçin ony islän ýeriňize alyp bilersiňiz. Azot tekerleri üçin inflýator hökmünde HA110 1200-e çenli tekerleri çişirip bilýän azot bilen utgaşykly enjamdyr. kPa / 12 bar / 174psi / 12.2 kgf we 1,8 m PVC we rezin şlang we çukur bar, bu ýük awtoulaglary, traktorlar, harby ulaglar we uçar tekerleri üçin amatly edýär.

HA110 -1
HA110-2
HA110-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler