• head_banner_02

W110-Täze Wifi-Bluetooth-Uzakdan awtomatiki teker inflýatory

Gysga düşündiriş:

Täze önümimiz, takyk we täsirli okamak ölçegleri üçin iň soňky çözgütdir.Çylşyrymly şertlerde ulanylanda-da oňat ýagdaýda bolmagyny üpjün etmek üçin çydamly ABS korpus bilen bezelendir.Döwrebap estetika bilen, beýleki ölçeg enjamlaryndan tapawutlanyň we içerde we daşarda ulanmak üçin amatlydyr.Önümimiziň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, 120 ° aýlanyp bilýän ýokary derejede optimal okalýan ulanyjy burçudyr.Ulanyjynyň ýagdaýyna garamazdan takyk okalmagyny aňsatlaşdyrýar.Ekrany, okalmagyň aýdyňlygyny ýokarlandyrýan ak şriftli uly göwrümli VA gara LCD ekrany.Şeýle hem, ýokary kontrast gatnaşygy bar, islendik yşyklandyryş ýagdaýynda okamagy aňsatlaşdyrýar.Enjam Bluetooth / Wi-Fi birikmesi bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa programmamyzy ulanyp, uzakdan dolandyrmak üçin smartfonyňyza birikdirmäge mümkinçilik berýär.Giňişleýin anyklaýyş we ýalňyşlyk hasabaty bilen enjamlarymyz hemme zadyň bolmalysy ýaly işleýändigine göz ýetirýärler.Enjamyň uzak ömrüni üpjün etmek üçin mehaniki wandala garşy düwmeler.Mundan başga-da, häzirki zaman, ýönekeý, düşnükli we takyk funksiýalary bar, hatda täze öwrenýänlerem ulanyp bilerler.Eşidilýän duýduryş aýratynlygy, okalmalar nädogry bolsa, duýduryş berilmegini üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çydamly ABS (Akrilonitril Butadiene Stiren) gaby.Döwrebap estetiki görnüş, ýeňil agram :, uzak ömür üçin mehaniki anti-wandal düwmeler.

120 ° aýlanma, ulanyjynyň okamak görnüşini ýokary derejede optimizirläň.

7,6 m PVX we rezin şlang.

Uly VA gara LCD ekran, ak şrift, ýokary kontrast, häzirki zaman, aňsat, düşnükli we takyk funksiýany öz içine alýan, içerde we daşarda ulanmak üçin amatly eşidilýän duýduryş bilen.

Kalibrleme şahadatnamasy bilen üpjün edilen Takyklyk: EC Direktiwasy 86/217-den ýokary.

Bluetooth / Wi-Fi birikmesi;Jübi telefonynda, iOS we Android ulgamynda APP tarapyndan dolandyrylýan uzakdan.

Uzakdan dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Giňişleýin anyklaýyş we ýalňyşlyk hasabaty.

IEST GOWY GÖRNÜŞLER: Şinany bejermek, awtoulag ýuwýan dükanlar, mehaniki ussahanalar, kärende awtoulag desgalary, awtoulag söwdasy, teker dükany.

Önüm aýratynlyklary

W110-AWTOMATIK ŞINA INFIATORY (1)

Örän takyk, ýag we suwa garşylyk üçin keramiki datçikýokary takyklyk, uzak ömri

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (2)

Uly VA gara LCD ekrany, ak şrift, düşnükli we okamak aňsat

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (3)

Standart inflýasiýa / deflate (awto);Şişmegi başlamak üçin tekeri birikdiriňwe awtomatiki deflýasiýa webasyşa ýetilýär

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (4)

Giňişleýin anyklaýyş we eşidilýän duýduryş bilen ýalňyşlyk hasabaty

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (5)

Bölümi saýlamak: PSI, BAR, KPA, kg / sm2dört birlik saýlanyp bilnerdürli ýurtlardaky müşderiler üçin amatly

W110-AWTOMATIK ŞINA INFIATORY (6)

Naprýatageeniýe girişi: ACI1OV ~ 240V / 50-60Hz, dürli ýurtlarda müşderiler üçin ulanmak aňsat

W110-AWTOMATIK ŞINA INFIATORY (7)

Esasy göwrümi 120 ° aýlap bolýar

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (8)

Uzakdan dolandyryş: Jübi APP dolandyryşy Bluetooth dolandyryşy.

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Clip On
Çak stili: Leeke göni
Terezisi: 0.5-12bar, 7-232psi, 50-1600kPa, 0.5-16KGSf
Giriş ululygy: 1/8 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 7.6m PVC we rezin şlang / 9m PU şlang
Ölçegleri LxWxH: 148 * 165 * 210mm
Agramy: 1.2KG
Takyklyk: ± 0.02bar ± 0.3psi ± 2kPa ± 0.02kg / cm²
Amal: Awtomatiki inflýasiýa, awtomatiki deflýasiýa, basyş sazlamasy (OPS)
Üpjünçilik Pessure Maks: 12.5Bar, 180psi, 1250kPa, 12.5Kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Işleýiş temperaturasy: -10 ℃ ~ 50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉)
Üpjünçilik naprýa: eniýesi: AC110-240V / 50-60Hz
Kepillik: 1 ýyl
Inflýasiýanyň göwrümi: 2500L / min @ 145psi
Bukjanyň ululygy: 27x27x33 sm
Jemi agram: 3KGS

Enjamlarymyz, takyklygyny kepillendirýän we EC Direktiwasy 86/217-den ýokary bolan kalibrleme şahadatnamasy bilen gelýär.Umuman aýdanyňda, önümlerimiz, inerener, elektrikçi ýa-da DIY höwesjeň bolsaňyz, ygtybarly we takyk ölçeg guralyny gözleýän her bir adam üçin ajaýyp.Işiňizi aňsat, çalt we has takyk etmek üçin zerur zatlar bar.

W110-2
W110-1
W110-3
W110-5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň